Huile de carapa (Touloucouna) 75ml

2 500 CFA 2 500 CFA 2500.0 XOF

Souchet 50ml

1 750 CFA 1 750 CFA 1750.0 XOF

Souchet 100ml

3 000 CFA 3 000 CFA 3000.0 XOF

Pépin de citron 50ml

2 500 CFA 2 500 CFA 2500.0 XOF

Pastèque 50ml

1 500 CFA 1 500 CFA 1500.0 XOF

Pastèque 100ml

3 000 CFA 3 000 CFA 3000.0 XOF

Moringa 50ml

2 500 CFA 2 500 CFA 2500.0 XOF

Moringa 100ml

5 000 CFA 5 000 CFA 5000.0 XOF

Coton 50ml

1 750 CFA 1 750 CFA 1750.0 XOF

Coton 100ml

3 500 CFA 3 500 CFA 3500.0 XOF

Bissap 100ml

3 500 CFA 3 500 CFA 3500.0 XOF