Savon "baobab"

1 500 CFA 1 500 CFA 1500.0 XOF

Savon « Cacao »

2 500 CFA 2 500 CFA 2500.0 XOF

Savon « Baobab soump »

2 000 CFA 2 000 CFA 2000.0 XOF

Lait corporel « Nourrifresh

6 000 CFA 6 000 CFA 6000.0 XOF

Beurre de baobab

6 000 CFA 6 000 CFA 6000.0 XOF